معرفی
نام بنزS500 کد 12 قیمت 15,000,000 ریال
توضیحات

اجاره بنز s500

.مبالغ اعلام شده به ازای 10 ساعت داخل تهران میباشد

در صورت ترنسفر به شهرستان مبلغ به صورت 6500 تومان در ازای هرکیلومتر محاسبه میشود

مقاصد شهریار-کرج-و احمدآباد مستوفی خروجی محسوب شده و  تومان150000 به مبلغ مذکور اضافه میگردد.

هزینه اسکان و خوراک راننده به عهده ی مسافر میباشد.

ثبت سفارش
*
*
*
*
تعویض عکس
*